Aktuality

Koyo Bearings má nový zelený projekt: Separátor emulzních odpadních vod

Koyo Bearings má nový zelený projekt: Separátor emulzních odpadních vod

1.2.2021

Jednou z posledních investic naší společnosti Koyo Bearings je pořízení technologie na recyklaci průmyslových odpadních vod, jež vznikají během procesu obrábění ložiskových kroužků. Cílem projektu je snížení objemu produkovaného nebezpečného odpadu, který byl doposud v plném rozsahu vyvážen externí firmou k likvidaci.

Naše společnost, Koyo Bearings, věnuje zvýšenou pozornost dopadu své výrobní činnosti na životní prostředí. Jedním z dalších opatření bylo pořízení separátoru emulzí. Výrobní proces ložiskových kroužků je seskládán z jednotlivých kroků jako je soustružení, dokončovací operace, kalení, broušení a montáž. Průmyslový odpad vzniká převážně v průběhu obrábění materiálu, kdy je nutné použít tzv. řezné kapaliny. Ty slouží k chlazení a mazání v oblasti řezu. „V průběhu výroby ložisek vzniká mimo jiné odpad v podobě emulzí a zasolené vody. V případě emulzí se jedná o množství cca 460 tun za rok, v případě zasolené vody je to 50 tun za rok. Jelikož v příštích letech plánujeme rozšíření výroby, je předpokládán i nárůst objemu produkovaného odpadu," sdělil ředitel společnosti, Marek Janků.

Zařízení využívá proces vakuové destilace, při níž dochází k odpařování čisté vody a objem vyváženého odpadu se tak významně snižuje. Nejen že separátor napomůže ke snížení nákladů na likvidaci produkovaných odpadních vod, ale také se postará o to, že recyklovaná voda bude využitelná pro úklid výrobní haly či pro opakovanou výrobu emulze.

Zpět

Nabízíme volné kapacity na soustružně

Nabízíme volné kapacity na soustružně

27.6.2024

Hledáte dodavatele soustružení? Nabízíme volné kapacity na našich soustružnických strojích.

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

20.2.2024

V roce 2023 jsme vytřídili a zrecyklovali 995 kg vázacích pásků, 730 kg obalových fólií a 370 kg polyetylenových lahví.

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

23.11.2023

Čím se nová linka odlišuje? Samotná montáž probíhá na mobilních (vyměnitelných) poloautomatických zařízeních, zatímco plně automatické stanice provádějí kontrolu radiální vůle, měření vibrací (tedy hlukovou zkoušku) a kontrolu kompletnosti ložiska.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče