Aktuality

Koyo Bearings má nový zelený projekt: Separátor emulzních odpadních vod

Koyo Bearings má nový zelený projekt: Separátor emulzních odpadních vod

1.2.2021

Jednou z posledních investic naší společnosti Koyo Bearings je pořízení technologie na recyklaci průmyslových odpadních vod, jež vznikají během procesu obrábění ložiskových kroužků. Cílem projektu je snížení objemu produkovaného nebezpečného odpadu, který byl doposud v plném rozsahu vyvážen externí firmou k likvidaci.

Naše společnost, Koyo Bearings, věnuje zvýšenou pozornost dopadu své výrobní činnosti na životní prostředí. Jedním z dalších opatření bylo pořízení separátoru emulzí. Výrobní proces ložiskových kroužků je seskládán z jednotlivých kroků jako je soustružení, dokončovací operace, kalení, broušení a montáž. Průmyslový odpad vzniká převážně v průběhu obrábění materiálu, kdy je nutné použít tzv. řezné kapaliny. Ty slouží k chlazení a mazání v oblasti řezu. „V průběhu výroby ložisek vzniká mimo jiné odpad v podobě emulzí a zasolené vody. V případě emulzí se jedná o množství cca 460 tun za rok, v případě zasolené vody je to 50 tun za rok. Jelikož v příštích letech plánujeme rozšíření výroby, je předpokládán i nárůst objemu produkovaného odpadu," sdělil ředitel společnosti, Marek Janků.

Zařízení využívá proces vakuové destilace, při níž dochází k odpařování čisté vody a objem vyváženého odpadu se tak významně snižuje. Nejen že separátor napomůže ke snížení nákladů na likvidaci produkovaných odpadních vod, ale také se postará o to, že recyklovaná voda bude využitelná pro úklid výrobní haly či pro opakovanou výrobu emulze.

Zpět

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

20.2.2024

V roce 2023 jsme vytřídili a zrecyklovali 995 kg vázacích pásků, 730 kg obalových fólií a 370 kg polyetylenových lahví.

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

23.11.2023

Čím se nová linka odlišuje? Samotná montáž probíhá na mobilních (vyměnitelných) poloautomatických zařízeních, zatímco plně automatické stanice provádějí kontrolu radiální vůle, měření vibrací (tedy hlukovou zkoušku) a kontrolu kompletnosti ložiska.

Nový člen strojového parku – krátkotočný automat CITIZEN II

Nový člen strojového parku – krátkotočný automat CITIZEN II

29.5.2023

Představujeme nový přírůstek do našeho strojového parku. Soustruh Citizen Cincom L32 byl pořízen pro nový projekt pro zákazníka MIBA a jeho účelem je posílení kapacit a rychlosti interního soustružení. Stroj bude zaměřen pouze na výrobu jednoho produktu. Převzetí stroje od dodavatele proběhlo minulý týden a nyní je již v plném běhu. Celková investice byla ve výši víc než 5,8 milionů.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče