Aktuality

Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice

Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice

28.11.2019

Naše společnost si v úterní večer 26.11. ve Španělském sále Pražského hradu převzala dvě významná ocenění, a to Národní cenu kvality České republiky a Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost, která jsou od roku 1995 udělována Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jako světová společnost dbáme na nejvyšší kvalitu našich výrobků, včasnost dodávek, spokojenost nejen našich zákazníků a dodavatelů, ale především našich zaměstnanců, a také na odpovědnost vůči našemu okolí. Tyto akce byly podnětem k účasti v soutěži, a to rovnou ve dvou kategoriích.

Excelentní organizace

V první kategorii Národní cena kvality - program Excelence získala naše společnost ocenění Excelentní organizace v podnikatelském sektoru. Toto ocenění je v souladu s mezinárodním modelem EFQM (Evropská nadace pro management kvality), v kategorii Recognised for Excellence. Společnost obdržela nejvyšší ocenění Recognised for Excellence 5 Star a je díky tomu zařazena do databáze EFQM splatností dva roky. Zde naše společnost představila svou strategii v řízení firmy, projektů, lidí, také kroky vedoucí ke zvyšování produktivity a k vytváření inovativního prostředí. Nástroje řízení, které naše firma využívá k dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti a skvělým výsledkům, mají své kořeny v Japonsku. V naší společnosti máme zavedený vlastní výrobní systém JTEKT (JTEKT Production system - JPS), který uplatňuje principy štíhlé výroby. Tyto principy cílí na odstranění plýtvání v procesech, čímž dochází ke spokojenosti zákazníka. „Celý náš systém řízení firmy a systému kvality je založen na kultuře vysoké disciplíny, otevřené komunikaci, respektu a odpovědnosti za práci, kterou vykonáváme. Naše společnost má stanovenou vlastní dlouhodobou vizi a strategické cíle. Ty jsou provázané na měřitelné ukazatele a následně vizualizované tak, abychom mohli okamžitě a efektivně řešit případné neshody a abnormality. Celý náš systém je podřízen našim zákazníkům, abychom byli schopni předčit jejich očekávání a nastavené standardy. To všechno podporuje kultura neustálého zlepšování, která je stanovena v našem výrobním systému JPS. Zavést tento systém v českém prostředí nebylo na začátku jednoduché, ale díky skvělému týmu, který máme, se nám to podařilo. Tímto jim velmi děkuji, ocenění patří hlavně jim za výborně odvedenou práci," vyjádřil se k systému řízení prezident společnosti, Petr Novák.

Společensky odpovědná organizace

V programu Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost naše firma také získala mezinárodní ocenění dle modelu EFQM, v kategorii Committed to Sustainability 2 Star. Jedná se o ocenění 2. stupně za společenskou odpovědnost a zároveň nejvyšší hodnocení v sekci CSR. Zde naše firma představila kroky, které vedou k našemu odpovědnému chování. Celý tento systém staví společnost na třech pilířích. Prvním pilířem je pilíř ekonomický, kdy se podnik řídí etickým kodexem, odmítá korupci, plní zákonné požadavky a řádně platí daně a odvody. V druhém, environmentálním pilíři, se náš podnik zaměřuje na dopad našeho výrobního procesu na životní prostředí. Zavádí aktivity vedoucí ke snižování nebo znovuvyužitelnosti odpadu, ke snižování emisí CO2 nebo například k revitalizaci zeleně v okolí. Posledním pilířem je sociální pilíř, který směřuje k péči o zaměstnance, zákazníky, podporu školství a charitativních spolků. „Nesmírně si vážím těchto dvou prestižních ocenění, která naše společnost získala. Je skvělé vidět, že to, co jako firma děláme, děláme správně," dodal k ocenění Novák.

V obou kategoriích jako první proběhlo sebehodnocení, kdy každá z přihlášených firem podala podkladovou zprávu, obsahující popis všech jejich aktivit v obou sektorech. V průběhu externího hodnocení, které se uskutečnilo v organizaci uchazeče, musely firmy tyto uvedené aktivity obhájit dvěma hodnotitelům. Vyhodnocení provádí JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky. Ta zároveň dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů. Po slavnostním předání poté všichni účastníci obdrží zpětnou vazbu hodnotitelů, včetně bodového ohodnocení.

Fotogalerie

Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice

Zpět

Nabízíme volné kapacity na soustružně

Nabízíme volné kapacity na soustružně

27.6.2024

Hledáte dodavatele soustružení? Nabízíme volné kapacity na našich soustružnických strojích.

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

20.2.2024

V roce 2023 jsme vytřídili a zrecyklovali 995 kg vázacích pásků, 730 kg obalových fólií a 370 kg polyetylenových lahví.

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

23.11.2023

Čím se nová linka odlišuje? Samotná montáž probíhá na mobilních (vyměnitelných) poloautomatických zařízeních, zatímco plně automatické stanice provádějí kontrolu radiální vůle, měření vibrací (tedy hlukovou zkoušku) a kontrolu kompletnosti ložiska.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče