Aktuality

Nový rekord: podruhé jsme překročili hranici jedné miliardy v tržbách

Nový rekord: podruhé jsme překročili hranici jedné miliardy v tržbách

2.5.2019

 

Podruhé za dobu naší existence jsme překročili hranici tržeb jedné miliardy korun. Fiskální rok, který skončil 31.března, pro nás byl rokem úspěšným.Naše firma s japonskými kořeny má ve výrobě ložisek více než stoletou tradici, na Moravě působíme osmnáctým rokem.

Roknaší společnosti byl opět ve znamení pokračujícího nárůstu objemu, čímž vzrostly našetržby oproti fiskálnímu roku 2017 o 4%. „ S uplynulým rokem můžeme být spokojení. První polovina fiskálního roku byla pozitivně ovlivněna získáním nových zákazníků a růstem požadavků od zákazníků stávajících. Druhou polovinu fiskálního roku ovlivnila situace spojená se schvalováním typu vozidel v Evropské unii dle emisní metodiky WLTP a s poklesem prodeje aut v Číně. Důležitým faktorem byly i otázky spojené s případným Brexitem. Všeobecně se fiskální rok 2018 nesl ve znamení růstu tržeb, a to již pátý rok po sobě. Ve fiskálním roce 2019 očekáváme mírný růst, který je dán novými projekty a nominacemi od zákazníků. Zároveň bude ale ovlivněn hospodářskou situací ve světě a v automobilovém průmyslu," vyjádřil se k tržbám ředitel naší společnosti, Petr Novák.

Investice spojené s Průmyslem 4.0

V uplynulém roce jsme investovalitéměř 120 mil. do modernizace strojového parku a do nákupu nových strojů. „Průmysl 4.0 a elektromobilita jsou žhavými trendy v automobilovém průmyslu, které chceme a hlavně musíme sledovat. Náš výrobní systém je velice precizní, proto je třeba držet krok s nejmodernějšími technologiemi. Velkou část investic pojmula výstavba nové kalící linky, s jejíž výstavbou se začalo už ve fiskálním roce 2017. Částka 90 mil. korun, která byla investována do kalící linky, je zároveň největší jednorázovou investicí od založení firmy. Další část investic směřovala do nákupu strojů v oblasti soustružení, broušení a vrtání, kdy jsme si ve spolupráci s českými a slovenskými dodavateli nechali vyrobit nové stroje na zakázku dle našich požadavků," dodal Novák. Firma se ve svém Technologickém centru v Brně zaměřuje na činnosti v oblasti úpravy stávajících výrobků, testování, designu, simulace, tribologie a analytických měření. Centrum je úzce napojeno na sesterská technologická centra v Evropě a USA a úzce podporuje ostatní závody mateřské společnosti včetně mateřské centrály v Japonsku. Blízcespolupracujeme se svými zákazníky, a to s cílem navrhnout nová řešení v oblasti hybridních pohonů, elektrických pohonů a dalších aplikací jak v automobilovém průmyslu, tak ve strojírenství.

 

Výrobní proces v souladu s životním prostředím

Část našich investic směřovala na projekty, které souvisí s životním prostředím. Výměnou klimatizací za adiabatické chlazení, kompresoru za stlačený vzduch a výměnou starých svítidel za nová úspornější LED svítidla jsme snížili spotřebu elektrické energie. To mělo velký vliv na snížení emisí CO2, který vzniká především její spotřebou. Byl pořízen také odsolovač, který separuje vodu od soli ze solné lázně, ve které probíhá kalení. Tato recyklace tak umožní opětovné použití soli pro kalení, čímž firma ročně ušetří 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný odpad. Změnou prošel i výrobní proces po ergonomické stránce. Na skladě vstupního materiálu například přibyly manipulátory, které pomáhají zaměstnancům při manipulaci se vstupním materiálem. Také byly pořízeny účinnější ochranné pomůcky pro práci ve výrobě. Ve fiskálním roce 2019 se firma zaměří na instalaci fotovoltaických panelů na střechu závodu nebo instalaci kogenerační jednotky, sloužící pro výrobu elektrické energie a tepla ze zemního plynu.

 

Podpora mladých studentů a charitativních organizací

V uplynulém fiskálním roce jsme rozdali až 400000 Kč na podporu školství a charitativních spolků, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Stálicí mezi těmito akcemi je prodej pryšců nádherných – vánočních hvězd. Dále také prodej punčů ve stánku Dobrého místa pro život, kde výsledný zisk putuje na vybranou organizaci. Fiskální rok 2018 jsme završili darováním 250000 Kč mezi osm základních škol Olomouckého kraje. Ty použijí peníze na obnovu dílen, kde budou rozvíjet praktické myšlení žáků.

Zpět

Nabízíme volné kapacity na soustružně

Nabízíme volné kapacity na soustružně

27.6.2024

Hledáte dodavatele soustružení? Nabízíme volné kapacity na našich soustružnických strojích.

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

20.2.2024

V roce 2023 jsme vytřídili a zrecyklovali 995 kg vázacích pásků, 730 kg obalových fólií a 370 kg polyetylenových lahví.

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

23.11.2023

Čím se nová linka odlišuje? Samotná montáž probíhá na mobilních (vyměnitelných) poloautomatických zařízeních, zatímco plně automatické stanice provádějí kontrolu radiální vůle, měření vibrací (tedy hlukovou zkoušku) a kontrolu kompletnosti ložiska.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče