Aktuality

Představení naší technické kanceláře v Brně

Představení naší technické kanceláře v Brně

19.8.2022

Dva úspěchy v podobě nominací pro projekty společnosti Jaguar Land Rover a firmy MIBA jsou skvělými zprávami nejen pro olomoucký závod, ale i pro naši brněnskou technickou kancelář. V Olomouci dojde k dalšímu využití specializovaných brousících linek po velmi úspěšných avšak dobíhajících projektech, v nedalekém Brně nás pak může těšit, že jsme k oběma nominacím svým dílem přispěli.

Historie brněnské technické kanceláře se píše už více než 20 let. Sídlí v Technologickém parku v blízkosti Vysokého učení technického v Brně a využíváme tak synergie s univerzitním prostředím. Z Brna dění v olomouckém závodě přímo ovlivňují třeba produktový manažer Solid Race & CRB ložisek a hlavní evropský metalurg. 

Co ale není příliš známo je fakt, že nejpočetněji je v naší kanceláři zastoupena sekce výpočtářů a analytiků. Svými numerickými simulacemi zákaznických aplikací dokážeme předpovědět životnost daného ložiska či jeho komponenty a posoudit tak vhodnost nebo naopak nedostatečnost navrhovaného řešení. Ve spolupráci s kolegy aplikačními inženýry z partnerských evropských technických center se krůček po krůčku snažíme najít ideální řešení jak pro zákazníka tak pro naši společnost.

Oba v úvodu nominované projekty jsou dobrou ukázkou týmové práce hned několika technických složek naší společnosti (engineering, product management, kvalita), z geografického pohledu pak zaujme efektivní součinnost mnoha evropských technických center (Brno, Künsebeck, Mnichov) a výrobních závodů (olomoucký KBCZ, rumunský KRA).

Nejdříve si představme projekt Jaguar Land Rover (převodovka elektromobilu)

Elektromobilita hýbe světem všech firem v automotive segmentu, důkazem je i projekt Jaguar Land Rover. Jedná se o typický design dnes navrhovaných převodovek elektromobilů. V Olomouci se budou vyrábět 3 různé varianty válečkových ložisek. Všechna ložiska musela v našich simulacích vyhovět komplexnímu zatěžovacímu cyklu (kroutící moment /otáčky /čas) předepsanému zákazníkem. Celý systém je analyzován jako celek: vyhodnocujeme životnost a maximální kontaktní tlak všech ložisek. Přihlížíme k různým variantám mazání ložiska včetně uvažování teploty oleje a stupně jeho znečištění.

Druhý projekt je pro zákazníka MIBA (vyvažovací hřídel klasického spalovacího motoru)

Přestože se z naší strany jedná o dodávku pouze vnitřního kroužku pod jehličkovým ložiskem (to dodává konkurence), opět se aplikace musí simulovat jako celý systém. Podobně jako v případě prvního projektu, i zde bereme vúvahu předepsaný zatěžovací cyklus vycházející z metodiky zákazníka. Nakonec vyhodnotíme životnost a maximální kontaktní napětí, u ložiskového kroužku navíc posoudíme maximální míru podpovrchového napětí, které by mohlo indikovat potenciální provozní nesnáze.

Z technologického hlediska se pro náš závod jedná o inovativní projekt: zákazník požaduje kroužky s nitrocementační vrstvou, která se pozitivně projevuje na zvýšené odolnosti kroužku vůči opotřebení, což bylo potvrzeno úspěšnými testy.

Pokročilé analýzy zákaznických aplikací a ložiskových klecí

Kromě automobilových systémů analyzujeme široké spektrum aplikací od obřích ložisek do větrných elektráren, přes ložiska pro Industry segment (AgriCon, Material Handling) až k malým jehličkovým ložiskům do Steering systémů. V posledních letech se také opakovaně zabýváme simulacemi ložiskových klecí a dáváme tak aplikačním inženýrům a designerům klecí cennou zpětnou vazbu ohledně životnosti této důležité komponenty.

Autor textu: Ing. Stanislav Vaculík (Principal analytical engineer)


Fotogalerie

Představení naší technické kanceláře v Brně Představení naší technické kanceláře v Brně Představení naší technické kanceláře v Brně

Zpět

Nový člen strojového parku – krátkotočný automat CITIZEN II

Nový člen strojového parku – krátkotočný automat CITIZEN II

29.5.2023

Představujeme nový přírůstek do našeho strojového parku. Soustruh Citizen Cincom L32 byl pořízen pro nový projekt pro zákazníka MIBA a jeho účelem je posílení kapacit a rychlosti interního soustružení. Stroj bude zaměřen pouze na výrobu jednoho produktu. Převzetí stroje od dodavatele proběhlo minulý týden a nyní je již v plném běhu. Celková investice byla ve výši víc než 5,8 milionů.

Návštěva poslanců Evropského parlamentu v JTEKT Bearings

Návštěva poslanců Evropského parlamentu v JTEKT Bearings

26.5.2023

Europoslanci vyjádřili názor, že se neobávají o budoucnost našeho závodu v dnešním globální světě i vzhledem k našemu know-how z oblasti strojírenství. Zároveň přislíbili maximální podporu českému průmyslu na půdě Evropského parlamentu.

Ložiskový kroužek velikosti snubního prstenu?

Ložiskový kroužek velikosti snubního prstenu?

1.2.2023

Po modernizaci brousící linky v hodnotě více než půl milionu EUR dosahujeme při výrobě kroužků malých rozměrů špičkových paramentů, současně při výrazném zkrácení cyklových časů a úspoře práce jednoho kolegy.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče