Aktuality

Koyo Bearings: výroba světových ložisek v souladu s životním prostředím

Koyo Bearings: výroba světových ložisek v souladu s životním prostředím

2.8.2019

Více v přiložených dokumentech / More information in attached documents

V průběhu celého roku se naše společnost, vyrábějící světová ložiska, věnuje bezpečnosti při práci a dopadu výroby na životní prostředí. Celkově za uplynulý rok investovala až 24 milionů Kč do projektů zaměřených na zaměstnance, jejich bezpečnost a pohodlí při práci a především na projekty zaměřené na životní prostředí.

Interní environmentální politika naší společnosti je zaměřená převážně na snížení emisí oxidu uhličitého. Cílem této politiky je každým rokem snížit emise o určité množství procent. Oxid uhličitý vzniká primárně spotřebou elektrické energie, která je v tak velkém závodě poměrně vysoká. V uplynulém fiskálním roce se nám podařilo snížit emise o 173 tun. Jedná se o stejné množství, které za rok absorbuje cca 17 500 průměrných stromů. Pokles spotřeby, a s ní spojených emisí CO2, je za posledních 5 let zhruba o 15% nižší. „Ke snížení emisí přispívá naše společnost řadou projektů pro snížení elektrické energie. Uskutečnila se také výměna starých světel za úspornější LED osvětlení nebo starých klimatizací za adiabatické chlazení. Na toto snížení nemají vliv pouze energetická opatření, ale také výsadba stromů, účast našich zaměstnanců v soutěži Do práce na kole nebo pořízení nových referenčních vozů s hybridním pohonem," dodal k projektům ředitel společnosti Petr Novák. Náš závod má certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001, čímž firma prokazuje svůj závazek k životnímu prostředí.

Mezi projekty zaměřené na životní prostředí patří také pořízení odsolovače. Ten ze solné lázně, používané pro kalení, separuje od vody sůl, takže může být sůl opětovně využita. Zpětné využití soli ušetří při likvidaci cca 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný. Uskutečnila se výměna starých chladících zařízení pro filtrační okruhy a kalící linku za moderní, energeticky úspornější zařízení, která využívají technologie „freecoolingu". V srpnu tohoto roku bude také pořízen separátor vody z odpadní emulze a prací vody. Tímto získáme zpět cca 500.000 litrů vody, které budou znova použity například pro výrobu emulze nebo pro potřebu úklidové firmy. Množství nebezpečného odpadu se v této oblasti sníží o cca 90%. Dalším velkým „zeleným" projektem je eliminace zbytkového odpadu. Ročně firma odveze na skládku 60 000 kg odpadu, který se skládá ze směsného odpadu a použitých brusných kotoučů. Snahou naší společnosti je trvalé snižování množství produkovaných odpadů a zajištění jejich dokonalého třídění, proto na toaletách byla provedena výměna papírových utěrek za fukary. V uplynulém roce byly zaměstnancům rozdány termohrníčky s jejich jmény, aby je mohli používat v automatech na kávu, čaje či jiné horké nápoje. Jedním z důvodu byl fakt, že roční spotřeba kelímků v našem závodě byla cca 80 000 kelímků. Naše firma postupně motivovala zaměstnance k používání vlastních hrníčků (např. výhodnější cenou nápojů, vzděláváním v oblasti ochrany životního prostředí apod.). V poslední době nechala společnost automaty kompletně upravit tak, aby nápoje vydávaly pouze do vlastního hrníčku. Eliminaci odpadu v podobě brusných kotoučů vyjednává společnost s firmou, která od bude odebírat brusné kotouče a následně je recyklovat. Mezi další akce, zaměřené na životní prostředí, lze zařadit například zasetí včelí louky nebo péči o netradiční rostlinku v květináči, kterou získal každý náš zaměstnanec. Jedná se o japonský křen wasabi, který je bohatý na vitamín C, vitamín B6, hořčík, vápník a všeobecný prospěšný vliv na organismus. Jejím pěstováním mohou zaměstnanci naší firmy podpořit obnovu zdravého životního prostředí.

Celková výše investic do projektů zaměřených na životní prostředí se za uplynulý fiskální rok 2018 vyšplhala na 15 milionů korun. V letošním roce se v oblasti životního prostředí bude firma soustředit na instalaci fotovoltaických panelů na střechu závodu. Tato zelená energie bude následně využívána v olomouckém závodě. Dále bude realizována instalace kogenerační jednotky, která bude sloužit pro výrobu elektrické energie a tepla ze zemního plynu. Plynem poháněná kogenerační jednotka bude současně vyrábět teplo i elektrickou energii.

Realizované projekty zaměřené na životní prostředí za fiskální rok 2018:

1. Snížení emisí oxidu uhličitého o 173 tun díky projektům, zaměřeným na snížení elektrické energie za fiskální rok 2018

 • Výměna starých světel za úspornější LED osvětlení
 • Výměna starých klimatizací za adiabatické chlazení
 • Výměna starých chladících zařízení pro filtrační okruhy a kalící linku za moderní, energeticky úspornější zařízení, která využívají technologie „freecoolingu"
 • Účast zaměstnanců v akci „Do práce na kole"
 • Pořízení nových referenčních vozů s hybridními motory

2. Recyklace a třídění odpadů

 • Pořízení odsolovače - ze solné lázně, používané pro kalení, separuje od vody sůl, takže může být sůl opětovně využita. Zpětné využití soli ušetří při likvidaci cca 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný
 • Eliminace zbytkového odpadu - snižování množství produkovaných odpadů a zajištění jejich dokonalého třídění (zrušení plastových kelímků v automatech, výměna papírových utěrek za fukary apod.)

3. Zeleň

 • Výsadba a revitalizace stromů v městské části Hodolany
 • Revitalizace stromů, výsadba stromů a úklid oblasti cyklostezky Bystrovan
 • Projekt „zelená stěna" – výsadba plazivých rostlin podél stěn budovy
 • Realizace Japonské předzahrádky
 • Vysetí včelí louky

 

Plánované akce zaměřené na životní prostředí pro fiskální rok 2019 (končí 31.3.2020):

1. Plánované snížení emisí oxidu uhličitého o 124 tun díky projektům, zaměřeným na snížení elektrické energie

 • Plánovaná instalace fotovoltaických panelů na střechu závodu
 • Plánovaná instalace kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektrické energie
 • Pořízení separátor vody z odpadní emulze a prací vody - získáme zpět cca 500.000 litrů vody, které budou znova použity například pro výrobu emulze nebo pro potřebu úklidové firmy. Množství nebezpečného odpadu se v této oblasti sníží o cca 90%
 • Pokračování v instalaci úspornějšího LED osvětlení v kancelářích, v části výrobní haly
 • Účast zaměstnanců v akci „Do práce na kole"

2. Recyklace a třídění odpadů

 • Další redukce směsného komunálního odpadu - recyklace brusných kotoučů
 • Příprava projektu pro lisování brusných kalů

3. Zeleň

 • Projekt „zelená střecha" – výsadba plazivých rostlin na vstupním zastřešení
 • Výsadba stromů v areálu závodu i mimo něj

Soubory ke stažení

Fotogalerie

Koyo Bearings: výroba světových ložisek v souladu s životním prostředím

Zpět

Nabízíme volné kapacity na soustružně

Nabízíme volné kapacity na soustružně

27.6.2024

Hledáte dodavatele soustružení? Nabízíme volné kapacity na našich soustružnických strojích.

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?

20.2.2024

V roce 2023 jsme vytřídili a zrecyklovali 995 kg vázacích pásků, 730 kg obalových fólií a 370 kg polyetylenových lahví.

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

Seznamte se s MC3 – dalším robotickým pracovištěm

23.11.2023

Čím se nová linka odlišuje? Samotná montáž probíhá na mobilních (vyměnitelných) poloautomatických zařízeních, zatímco plně automatické stanice provádějí kontrolu radiální vůle, měření vibrací (tedy hlukovou zkoušku) a kontrolu kompletnosti ložiska.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče